مطالب آموزشی مربوط به ابتدایی

تعریف پوشه کار

از لحاظ تاریخی پوشه کار (پورت فولیو)، به کیف چرمی گفته می­شده است که نقاشان، هنرمندان، فیلم­نامه نویس­ها و... که معمولاًً با کار عملی سروکار داشته­اند نسخه­های پیش نویس و یا نسخه نهایی اثر هنری خود را در آن قرار می­دادند.

در تعلیم و تربیت منظور از پوشه کار، پوشه یا پرونده­ی تحصیلی یادگیرنده است که طی جریان یادگیری و فرآیند تدریس و در طول زمان به تدریج از طریق همکاری مشترک فراگیر و معلم و گاهی سایر همکلاسی­های فرد شکل می­گیرد و تکمیل می­گردد.

یک مجموعه هدفدار منظم از کار و فعالیّت فراگیر که نشان دهنده تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد دستآوردها و موفقیّت های او می باشد. و فراگیران را به فراگیرانی پویا و فعال تبدیل می کند که در برابر یادگیری و پیشرفت خود مسئول باشند.

روش پوشه کار

«برای مقاصد سنجش، یک کارپوشه مجموعه­ی محدودی از کارهای دانش­آموز است که به منظور معرفی بهترین کارها یا نشان دادن رشد تحصیلی او در یک مدت معین مورد استفاده قرار می­گیرد. کار پوشه شامل مجموعه­ای از همه­ی کارهای دانش آموز نیست بلکه به کارهایی که بهتر از بقیه، هدف کار پوشه را برآورده می­سازد و عملکرد فراگیر را نشان می­دهد محدود می­شود. موادی که در پوشه کار قرار می­گیرد به طور دقیق و به طور عمدی به گونه­ای انتخاب می­شود که مجموعه­ی کارهای انتخابی در کل، هدف مورد نظر را تحقق بخشند».

اهداف پوشه کار

1. ارایه بهترین کارها (فرآورده­ها)

 مجموعه­ای از بهترین کارهای انجام شده یا فرآورده­های نهایی یادگیرنـده که سـنجش فراگیر بر اساس آن توانایی­ها انجام می­گیرد. مانند کارپوشه هنر، نوشتن،کارپوشه ریاضی.

 2. نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده (فرآیندها)

برای نشان دادن رشد تحصیلی و پیشرفت یادگیری دانش­آموز مورد استفاده قرار می­گیرد و تنها بر تولید نهایی تاکید نمی­کند. مـدارک مربـوط به پیشرفت دانش­آموز مرحله به مرحله در پوشه کار او گذاشته می­شود تا و بـرای هدایت یادگـیری و تفکر جدید مورد استفاده قرار گیرد. مانند پیش نویس اولیه یک انشا، مراحل تفکر، چگونگی بازبینی و اصلاح آن.

چگونگی استفاده از پوشه کار

شما می­توانید با توجـه به هدف خود از سنجش پرونده­ای یکی از این شیوه­ها را انتخاب نمایید. 

- برای هر موضوع درسی یک پوشه مجزا تهیه کنید.

- برای تمام موضوعات درسی یک پوشه واحد تهیه کنید.

- پوشه را به صورت انفرادی یا گروهی یا ترکیب این دو (هم انفرادی هم گروهی) تهیه کنید.

- پوشه کار را به دو صورت اصلی (رسمی) و فرعی (غیر رسمی) می­توانید تهیه کنید.

- نگهـداری پوشـه کـار در مدرسه توسط معلم یا توسط دانش­آموز صورت می­گیرد.

- ارزیابی توسط معلم، دانش­آموز یا با مشارکت همدیگر انجام می­گیرد.

- پوشـه­ کار جـهت گـزارش به اولیا در جلسات اولیا و مربیان استفاده می­شود.

ساماندهی پوشه کار

ö شکل ظاهری پوشه کار توسط دانش­آموزان با مشارکت همدیگر، معلم و یا والدین تعیین می­گردد.

ö شکل ظاهـری پوشه کار می­تواند به صورت یک پوشه با فایل­های مجزا (کاور A4) باشد.

ö هر پوشه فهرست محتوایی داشته باشد و محتویات بر اساس این فهرست ردیف­بندی شود.

ö محتویات پوشه در فهرست با ذکر تاریخ و موضوع مشخص می­شود  در صورتی که نمونه انتخابی نمی­تواند در پوشه نگهداری شود نتیجه ارزیابی در مقابل مشخصات اثر در فهرست محتوا ثبت می­گردد این نوع نمونه­ها را می­توان در نمایشگاه یا تابلوهای موجود در کلاس یا مدرسه جا داد.

 شیوه های انتخاب محتوا

با شیوه­های مختلف می­توانید مرحله انتخاب محتوا را انجام دهید.

ì کارهای تکمیل شده یا نیمه تمام با ذکر تاریخ یا هر دو

ì انتخاب توسط معلم یا انتخاب توسط دانش­آموز یا با مشارکت هر دو (موقـع انتخاب نمونه توسط دانش­آموز از وی خواسته می­شود تا علت انتخاب، تاریخ اجرای کار را در گوشه­ای ثبت نماید).

ì در گروه با نظر اعضای گروه و با راهنمایی معلم صورت گیرد.

محتوای پوشه کار

¡ تکالیف انفرادی مدرسه، تکالیف گروهی و خودآزمایی­ها و مسایل 

¡ گزارش علمـی، یادداشـت­های کلاسی یا خارج ازکلاس دانش­آموزی

¡ پروژه­های گروهی خارج از مدرسه و گزارش مصاحبه­ها

¡ ثبت پرسـش­ها و اظـهار نظرها در رفتارهای قابل توجه دانش­آموز

¡ یادداشت­ها، فهرست­های ارزشیابی معلم از دانش­آموزان یا گروه­های دانش­آموزی (چک لیست­ها)

¡ خلاصه­ی داستان، فیلم، بازدید و نمونه کارهای هنری حاصل از کارهای پروژه­ای

¡ دلایل حاکی از کاربرد آموخته­ها در زندگی روزمره

¡ کارهای ابتدایی از طراحی تحقیق تا مواردی که حاصل تحقیق را  به صورت فرآیندی نشان می­دهند.

شیوه ارزیابی  پوشه کار

شما باید تصمیم بگیرید که چه روشی را برای ارزشیابی از پوشه به کار خواهید گرفت.

 —از پوشه به عنوان ابزاری برای راهنمایی والدین دانش­آموز در مشاهده­ی رشد و پیشرفت تحصیلی استفاده کنید.

— به هرجزیی که در پوشه قرارداده می­شود نمره یا امتیاز داده می­شود. 

— یک نمره به کل پوشه داده می­شود. این نمره بر اساس معیارهایی که از پیش توسط معلم و دانش­آموز تعیین شده است خواهد بود.

— با ارایه بازخورد توصیفی به هر یک از فعالیت­ها، عملکردها، تکالیف و... از پوشه کار به عنوان ابزاری جهت اصلاح عملکرد و ارتقای کیـفیت و بهبـود امر یادگیری دانش­آموزان استفاده می­شود.

 

ارزیابی پوشه کار

ارزیابی بر اسـاس پوشـه­ی کـار به معلم این آرامش خاطر را می­دهد که هر زمان که در قضـاوت دچـار شک وتردید شود می­تواند با مراجعه به پوشه در مورد قضاوتی که می­کند اطمینان حاصل کند برای ارزیابی پوشه کار باید ملاک­ها و معیارهای مشخصی را در نظر بگیرد و بر اساس این معیارها ارزشیابی را انجام داده و بازخوردهای لازم را جهت بهبود کار دانش­آموز ارایه دهد.

 درمورد ملاک­های زیر تأمل کنید هرمعیاری که از قلم افتاده شما اضافه نمایید.

1) دقت در کار                              2) نظم در کار و نظافت ظاهری   

3) خلاقیت و نوآوری             4) حوصله، صبر و پشت­کار

5) کاربرد آموخته­ها              6)کنجکاوی و پرسش­گری

7) شواهدی حاکی از پیشرفت دانش­آموز

8) توانایی برقراری ارتباط                 9) توانایی حل مسئله  

10) توانایی طرح مسئله                 11) توانایی کار گروهی

ملاک یا معیار چیست: در بحث ارزشیابی  وسنجش عملکرد فراگیران ملاک و معیار در واقع شامل جنبه­ها و ابعادی از عملکرد فراگیران می­باشد که یادگیری این جنبه­ها و آموختن این محورهای عملکردی از نظر اهداف یادگیری آموزش دارای اهمیّت می­باشد و ملاک مشخص می­کند که چه چیزی دارای اهمیّت است.

 

مراحل کار ارزیابی بعداز تعیین ملاک ارزیابی

الف) ارایه تعریف مشخص: برای هریک از ملاک­ها یا معیارهای خود باید تعریـف معین و مشخصی در نـظر داشته باشید ملاک­های شما باید شفاف و دقیقاًً مشخص باشد.

ب) مشخص کردن روش ارزیابی: از جمله روش­های ارزیابی پوشه کار استفـاده از فهرسـت وارسی و مقیاس درجه­بندی می­باشد. این روش­ها به شما کمک می­کند تا مشخص نمایید که دانش­آموز در چه سطحی توانسته از عهده­ی انجام تکالیف یا پروژه­ی محوله برآید یا میزان آگاهی او در باره یک مفهوم چه اندازه است یا این که عملکردهای مورد انتظار در رفتار و عملکرد او وجود دارد یا نه (روش­های سنجش مشاهده­ای).

  ج) مشخص کردن نشانگرهای هر ملاک: نشانگرها، عملکردهای مورد انتظار شما از دانش­آموزان می­باشد. ما براساس ملاک­ها و نشانگرهای تعیین شده، شواهد موجود در پوشه کار دانش­آموزان را بررسی و مورد قضاوت قرار می­دهیم. در این مرحله مشخص می­شود که دانش­آموز در چه سطحی قراردارد. شما باید عملکرد مورد نظر در هر یک از سطوح مقیاس را به طور واضح و قابل مشاهده تعریف کنید تا بتوانید میزان تحقق آن را در عملکرد دانش­آموز تعیین نمایید.


چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد:

1- تکالیف انفرادی مدرسه

2- برگه امتحانی

3- تکالیف گروهی مدرسه     

4- گزارش های علمی

5- یادداشت های کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز

 

6- ثبت پرسش ها و اظهارنظرها در رفتارهای قابل توجه

7- گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف 

8- خلاصه داتسان یا فیلم یا بازدید

9- نمونه کارهای هنری و...

سعی شود کارهای ناتمام با ذکر تاریخ در پوشه گذاشته شود و کارهای تکمیل شده در پوشه نگهداری شود.

بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز در انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت کنند.

معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای:

برای آنکه بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت که می توان به مواردزیر اشاره کرد.

1- دقت در کار

2- نظم کار و نظافت ظاهری

3- خلاقیّت و نوآوری

4- کنجکاوی و پرسش گری

5- پشتکار و صبر و حوصله 

6- کاربرد آموخته ها 

7- تصحیح اشتباهات

8- توانایی استفاده از ابزار

9- توانایی برقراری ارتباط

10- توانایی حل مسئله

11- توانایی طرح مسئله

12- توانایی کار گروهی و....

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم:

1- به دانش آموز امکان داده میشود پوشه ی خود را با معلم مرور کند و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.

2- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با دانش آموز دیگر مرور کند

3- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با گروه خود مرور کند.

4- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با والدین مرور کند.

5-به معلم این امکان را می دهد که پوشه فراگیران را مرور کند و مواردی که  به کمک  نیاز دارند تعیین کند.

6- به دانش آموزان امکان می دهد که از کارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:20  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

بچه ی شما چطور زندگی می کند و چه می آموزد؟

بچه ها ...

وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند.

وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند.

وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند.  

وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.

وقتی با تمسخُر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند.

وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. 

اما ...

اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند.

اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند.

اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.

اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند.

اگر با توافق زتدگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند.

اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند.

اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.

اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند.

اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند.

اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند

...
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ساعت 22:2  توسط سرگروه آموزشی دوم  | 

                              کمــروئی در کـودکان

 

 کمروئی در کودکان می تواند آنها را از جمع و فعالیتهای اجتماعی دور کند. چنانچه این مسئله در دوران کودکی رفع نشود تأثیرات خود را در دوران بزرگسالی نشان خواهد داد. برای آشنائی با علل و راهکارهای رفع کمروئی، این مقاله را مطالعه بفرمائید...


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ساعت 21:46  توسط سرگروه آموزشی دوم  | 

                               به نام الله

      درو د و سلام حضور همکاران ارجمند و سخت کوش در مقطع ابتدایی

ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام بر شما شیفتگان و رهروان حقیقی آن حضرت تسلیت باد .انشالله همانند گذشته تلاش خواهیم نمود تا درسهای این قیام عظیم و بی نطیر را سرلوحه ی کار مقدسمان قرار داده ، درسهای بی مثالش را به دانش آموزان نیز انتقال دهیم .شناساندن ابعاد مختلف این حرکت جاودان به کودکان ضمن رضایت حق، زمینه ی آینده ای پر فروغ را برای اسلام به ویژه مکتب تشیع فراهم خواهد کرد .

                   سلام بر حسین  و   درود بر یاران واقعی حسین

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 9:57  توسط سرگروه آموزشی دوم  | 

رسول زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۶ساعت 9:45  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

يا محمّد( صلي الله و عليه و آله و سلم)

 

يا محمّد با كتاب آسماني آمدي

يا محمّد با پيام مهرباني آمدي

دين تو راه نجات از ظلمت است

راه دوري از گناه و نكبت است

من فداي دين و قرآن توام

من مطيع امر و فرمان توام

اي محمّد خاتم پيغمبران

از تو زنده جان هر روشن روان

يا محمّد جان من قربان تو

شد چراغ راه من قرآن تو

بيست و هشتم ماه صفر، روزيست پر ازغم واندوه، اندوه از دست دادن مردي بزرگ و رهبري الهي كه به فرمان پروردگار، براي هدايت انسانها سختيها را به جان خريد و سالها به ارشاد و راهنمايي مردم پرداخت.او آخرين فرستاده ي خداوند است. خاتم انبياست و قرآن معجزه ي او كتابيست بي نظير كه اگر آن را بخواني و در آياتش تفكر و تعمق نمايي، درمي يابي كه خداي مهربان به خاطر عشق به بندگانش ، خواسته است آنها را با كلامي ساده و دلنشين و آسماني ، هدايت نمايد و محمد(ص) مأمور رساندن اين كلام به گوش تمام مردم دنيا بود و حالا كه او در ميان ما نيست ، با خواندن آيات وحي شده بر او مي توانيم به پروردگارمان نزديك شويم و بزرگي و قدرت و جلال  و جبروت او را ستايش نماييم.

روز وفات پيامبر عظيم الشأن اسلام ،حضرت محمد مصطفي(ص) خاتم انبيا را به همه ي مسلمانان جهان تسليت مي گويم و از خداي مهربان مي خواهم كه به همه ي ما توفيق درك ايات قرآن و پيروي از دستورات پيامبرش را عطا فرمايد و چشم ِ دل كوردلاني را كه بدون داشتن كمترين شناختي از اسلام ، قصد تخريب اين دين الهي و مخدوش كردن چهره ي نوراني پيامبر عزيزمان را دارند، بينا نمايد  تا دست از دشمني با خدا و پيامبر بردارند و به راه راست هدايت شوند. انشاالله

 كاشكي بودي تو اكنون درجهان                 اي محمّد(ص) خاتم پيغمبران

رسول زاده

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 18:4  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 21:31  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

دنیای رنگین کودکان در عید نوروز
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 21:26  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

آموزش ساخت وبلاگ
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۶ساعت 9:13  توسط آموزگاران علاقه مند  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۶ساعت 11:13  توسط سرگروه آموزشی پنجم  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:10  توسط سرگروه آموزشی پنجم  | 

متخصصان روان شناسي ، قصه گفتن را براي تكامل مغز نوزادان و كودكان لازم ميدانند و مي‌گويند: با قصه‌گويي ، علاوه بر شناساندن صداي والدين ، صحبت كردن براي كودك راحت مي‌شود و كلمات را صحيح و كامل ادا مي‌كند  دكتر"نرگس كچوئي " روان شناس، در گفت و گو با ايرنا گفت: والدين براين باورند كه نوزاد هيچ چيز را متوجه نمي‌شود و لازم نيست با او حرف بزنند، اين در حالي كه مغز نوزاد آماده براي پذيرش و يادگيري است و دوست دارد صداي والدين خود را بشنود و با محيط آشنا شود

وي گفت : والدين حتما بايد نام اشيا ، غذا،اسباب‌بازي و يا هرچيز ديگري را كه به نوزاد مي‌دهند براي او بگويند و زماني كه كودك سعي مي‌كند به هر لفظي كلمه را ادا كند صحبت كردن او را قطع نكنند و اجازه دهند آن گونه كه راحت است آن را تلفظ كند

وي بااشاره به اينكه نوزادان به صداي افراد مونث بهترين پاسخ را مي‌دهند ، افزود : مطالعات نشان داده است كه صحبت با زبان كودك ، باعث تاخير در تكامل گفتار نمي‌شود ، اما والدين بايد سعي كنند در صحبت با كودك تركيبي از لغات بزرگسالان را با صداي بچه گانه مورد استفاده قرار دهند

 كچوئي گفت : در واقع با اين عمل بسترسازي مناسبي را براي كودك در اداي صحيح كلمات فراهم كرده‌ايم

دكتر "محمود رسالتي" روان شناس نيز با اشاره به اينكه از چهار ماهگي به بعد،  پنج حس نوزاد از تعامل و واكنش بيشتري برخوردار مي‌شود، گفت :بينايي كودكان بعد ازچهارماهگي در حال افزايش است به طوري كه توانايي پي‌گيري اجسام متحرك را از خود نشان مي‌دهد

وي افزود : والدين بايد بعد از چند ماه فضاي اتاق كودك را تغيير دهند و او را با ديگر فضاهاي بيرون از خانه و ديگر افراد خانواه آشنا كنند وي اضافه كرد: كودكان علاقه‌مند به ديدن عكسهايي با رنگهاي شاد و پيچيده مي باشند بنابر اين بايد براي آنها كتابهاي داستاني تهيه شود كه رنگي وبا تصويرهاي بزرگ باشد زيرا اين عمل باعث افزايش آشنايي و عكس العمل كودك مي‌شود  

 

به نقل از ایرنا  (رسول زاده)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 15:15  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

بچه‌ها چه چیزی یاد می‌گیرند؟
اصول پایه

کلاس اول نقطه شروع مهمی برای بچه های کوچک است تا با اتکا به آن خود را عضوی از مدرسه " بزرگ " احساس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 17:46  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند، اما به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر شياد، انسان صديقي هم وجود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 21:41  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

داشتن اعتماد به نفس برای هر کسی ( از جمله برای خود ما) مهم است. با طبیعتی که انسان دارد همیشه ( گاهی به


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 21:36  توسط آموزگاران علاقه مند  | 

هدف کلی زبان آموزی در پایه ی اوّل ابتدایی چیست؟

 

هدف کلی در این پایه آن است که دانش آموزاز طریق آموزش مهارتهای زبانی ، توانایی مورد انتظار را ،در گوش دادن، سخن گفتن،خواندن و نوشتن به((زبان معیار ))کسب کند.

 

هدف های رفتاری در پایه ی اوّل ابتدایی چه هستند؟

 

از دانش آموزان در پایان سال انتظار می رود:

1 با پاره ای از متن های زبان آموزی درحدّ کتاب فارسی آشنا شود.

2 بابعضی از مفاهیم و ارزش های فرهنگی ،اسلامی،اجتماعی،خانوادگی و...آشنا شود.

3 در حدّ انتظار به مهارت های گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن به زبان معیار آشنا شود.

4 در حدّ انتظار برای قبول مسئولیت های فردی و گروهی آشنا شود.

برای مصالعه روی ادامه مطلب کلیک کنید !!!

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۶ساعت 22:7  توسط سرگروه آموزشی اول  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم دی ۱۳۸۶ساعت 23:43  توسط سرگروه آموزشی چهارم  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم دی ۱۳۸۶ساعت 23:29  توسط سرگروه آموزشی چهارم  | 

.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:37  توسط سرگروه آموزشی اول  | 

پیاژه :

اگر دانش آموزی برای رسیدن به حقیقتی سه روز وقت صرف کند تا آن را شخصاَ کشف کند، به صرفه تراز آن است که همان حقیقت را دریک ربع ساعت برایش توضیح دهیم .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:8  توسط سرگروه آموزشی اول  | 

گروه اموزشی بایه سوم

بخوانیم وبنویسیم

 


پايه سوم ( 8ساعت )

شنبه : 1- بخوانيم ( متن +گوش کن وبگو + درست ونادرست ) 2- بنويسيم روزاول
يکشنبه : 1- ( واژه آموزي + بنويسيم دوم)
دوشنبه : 1- ( نکته ها + بنويسيم سوم )
سه شنبه : 1- (ببين وبگو + بنويسيم چهارم )
چهارشنبه : 1- (بگردو پيداکن + به دوستانت بگو + بنويسيم پنجم )
پنجشنبه : 1-(بازي، نمايش، کتابخواني و شعر+بنويسيم روز ششم ) 2- املا ارزشيابي

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ساعت 20:37  توسط سرگروه آموزشی سوم  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:59  توسط سرگروه آموزشی سوم  | 

 

همکار گرامي :


اگر از نوشتن مکرر افرين و صد افرين در پايه مشق بچه ها خسته شده ايد و به دنبال طرحي ديگر  براي تشويق دانش اموزان خود هستيد .اگر طالب شيوه اي تاثير گذار در کنترل تکاليف دانش اموزان خود هستيد . استفاده از اين مجموعه را به شما توصيه مي کنيم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:4  توسط سرگروه آموزشی اول  | 

                       


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ساعت 7:5  توسط سرگروه آموزشی اول  | 

بودجه بندي پيشنهادي گروه آموزشي كتب درسي كلاس سوم

 

درسال تحصيلي 87-86


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 8:43  توسط سرگروه آموزشی سوم  | 

 

همراه بادونمونه فعاليت املا براي اوليا

 

اي معلّم :

 

كاش در آموزش من به انتظار معجزه نبودي تا از كوشش وآموختنم مايوس نمي شدي .

كاش اندك يادگيري من را مقدمه يادگيري ديگري مي دانستي .

كاش جسورانه مي گذاشتي ميزان سرعتم را خودم تعيين كنم .

كاش ....................

 

برگزيده اي ازسخنراني آقاي دكتر درويش  

در جمع گروههاي آموزشي سال 85


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 17:35  توسط سرگروه آموزشی سوم  | 

با تشکر از حضور تمامی عزیزان در مجمع عمومی گروه های آموزشی،فعالیت گروه ها در سال تحصیلی جدید به زودی آغاز می شود.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان ۱۳۸۶ساعت 5:7  توسط سرگروه ها 

پاسخ آزمون های نمونه ی الف و ب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 12:25  توسط سرگروه آموزشی پنجم  | 

نمونه ی «ب» و برگ پاسخنامه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 12:22  توسط سرگروه آموزشی پنجم  | 

نمونه ی الف
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 12:18  توسط سرگروه آموزشی پنجم  |